Karioki Waltzing

השלב הראשוני של העבודה אוהבים אש היה היצירה "סולו לערן" - סולו שיצרה גודר לרקדן ערן שני. לאחר מכן הוזמנה על-ידי תיאטרון Les Subsistance בצרפת, ליצור עבודה תחת המגבלה האומנותית : להשתמש בשלושה ואלסים קלאסיים מוכרים ופופולאריים. במופע הנוכחי היא ממשיכה לחשוף את תהליכי העבודה של היצירה הזאת ומשתמשת בואלסים הקלאסיים למציאת חוויה אישית וטוטאלית, למרות המרחק התרבותי והאישי מהם. "המפגש המיידי בין מוזיקת הואלס הכול כך שונה וכל כך מיופייפת עם העולם התנועתי שבו אני יוצרת ומחפשת היה כמעיין לבישת תלבושת זרה ומהודרת. ויצר דיאלוג בין המשמעויות והמטענים של הואלס לבין חיפוש של אסוציאציות אישיות".

השלב הראשוני של העבודה אוהבים אש היה היצירה "סולו לערן" - סולו שיצרה גודר לרקדן ערן שני. לאחר מכן הוזמנה על-ידי תיאטרון Les Subsistance בצרפת, ליצור עבודה תחת המגבלה האומנותית : להשתמש בשלושה ואלסים קלאסיים מוכרים ופופולאריים. במופע הנוכחי היא ממשיכה לחשוף את תהליכי העבודה של היצירה הזאת ומשתמשת בואלסים הקלאסיים למציאת חוויה אישית וטוטאלית, למרות המרחק התרבותי והאישי מהם. "המפגש המיידי בין מוזיקת הואלס הכול כך שונה וכל כך מיופייפת עם העולם התנועתי שבו אני יוצרת ומחפשת היה כמעיין לבישת תלבושת זרה ומהודרת. ויצר דיאלוג בין המשמעויות והמטענים של הואלס לבין חיפוש של אסוציאציות אישיות".

LES SUBSISTANCES Laboratoire de création artistique Lyon FR

 

October 10 -12, 2008

 

A-Genre Festival, Tmuna  Theatre Tel-Aviv IL

 

February 19 – 20, 2009

 

 

קרדיטים

כוריאוגרפיה, בימויי: יסמין גודר
יעוץ אומנותי: איציק ג'ולי
יוצרים מופיעים: יסמין גודר, ערן שני
תלבושות: יסמין גודר, ענבל ליבליך, ערן שני
אביזרים: יסמין גודר, ענבל ליבליך, ערן שני
קונסטרוקציית אביזרים: זהר גוטסמן
חומרים מיוחדים:יובל קדם,"גלילאו"

הפקה: סטודיו יסמין גודר
אדמינסטרציה וסיורים בינלאומיים: גיא הגלר

העבודה נוצרה בהזמנת LES SUBSISTANCES _ Laboratoire de création artistique ליון, צרפת