under 2

(חלק מהפרויקט: under
matanicola vs. yasmeen godder)

under
הכוריאוגרפים והרקדנים ניקולה מאשה מאיטליה ומתן זמיר מישראל יוצרים יחד את "מתניקולה".
השניים הכירו במסגרת עבודתם עם הכוריאוגרפית סאשה וולס בברלין.
"under" הינה יצירתם המשותפת הראשונה. חלקו השני של הערב נוצר בשיתוף עם הכוריאוגרפית והרקדנית יסמין גודר.

under 1
מתניקולה
חקירת התימה של יצירת זהות משותפת. הסתתרות מאחורי מחוות סטראוטיפיות, התנהגויות נרכשות ותנועות כפייתיות. עימות עם סתירות העומדות בבסיס רקענו התרבותי והדתי. משחקים מגדריים ובדיקת גבולות מושג האינטימיות.

under 2
יסמין גודר
טרנספורמציה של זהות היחיד כדרך תקשורת במערכת היחסים. כיצד חילופי ה"זהויות" והמשחקים בין ה"מאפיינים" השונים של היחיד יוצרים דרך חדשה של קומוניקציה זוגית. חקירת עולמות פנימיים שזורים אריגי זהויות, פרטיות ולאומיות כאחד, המוצגים בעולם משתנה של אסוציאציות חברתיות ותרבותיות.

(חלק מהפרויקט: under
matanicola vs. yasmeen godder)

under
הכוריאוגרפים והרקדנים ניקולה מאשה מאיטליה ומתן זמיר מישראל יוצרים יחד את "מתניקולה".
השניים הכירו במסגרת עבודתם עם הכוריאוגרפית סאשה וולס בברלין.
"under" הינה יצירתם המשותפת הראשונה. חלקו השני של הערב נוצר בשיתוף עם הכוריאוגרפית והרקדנית יסמין גודר.

under 1
מתניקולה
חקירת התימה של יצירת זהות משותפת. הסתתרות מאחורי מחוות סטראוטיפיות, התנהגויות נרכשות ותנועות כפייתיות. עימות עם סתירות העומדות בבסיס רקענו התרבותי והדתי. משחקים מגדריים ובדיקת גבולות מושג האינטימיות.

under 2
יסמין גודר
טרנספורמציה של זהות היחיד כדרך תקשורת במערכת היחסים. כיצד חילופי ה"זהויות" והמשחקים בין ה"מאפיינים" השונים של היחיד יוצרים דרך חדשה של קומוניקציה זוגית. חקירת עולמות פנימיים שזורים אריגי זהויות, פרטיות ולאומיות כאחד, המוצגים בעולם משתנה של אסוציאציות חברתיות ותרבותיות.

הצמד הישראלי-איטלקי "מתניקולה" ויסמין גודר מלהיטים את בימת סוזן דלל בדואט כפול... 
UNDER של מתניקולה ויסמין גודר היא מתנה לכל שוחרי המחול בן זמננו, האקטואלי והאישי. לא כדאי להחמיץ את שתי ההופעות הערב ומחר. צבי גורן, אתר "הבמה", לאחר הפרמיירה הישראלית ב21.7.2009. לביקורת המלאה
בפרק אותו יצרה גודר, ניכרים מרכיבי תפיסתה האמנותית וכן האופן בו היא בוחרת לנסח אותם. לשפה של גודר נוכחות בוטה, מאתגרת, מתריסה. מין כישרון לאתר נקודות תורפה- בציפוי, בקליפה התרבותית שעוטים בני התמותה- ולגרד אותה עד זוב, עד שהעור מסתמרר, עד שהקרביים נחשפים. אורה ברפמן, dancetalk.co.il

קרדיטים

בימוי/כוריאוגרפיה under 1: ניקולה מאשה, מתן זמיר
בימוי/כוריאוגרפיה under 2: יסמין גודר

רקדנים יוצרים: ניקולה מאשה, מתן זמיר
עיצוב תפאורה: הייקה ואן בנטון
תלבושות:באטה בורמן
מוסיקה: טל חדד
הלחנה לפסנתר:מתן זמיר
עיצוב תאורה:טורסטן שניידר
ניהול טכני:אנדראס הרדר
צילום :סנדרה רוביאס
ניהול והפקה מתניקולה: ואניני בלרמינו
ניהול והפקה יסמין גודר:גיא הגלר

"under" הופקה על ידי מתניקולה
בקו-פרודוקציה עם Sasha Waltz & Guests, Grand Theatre Groningen ותאטרון Sophiensæle בברלין ובשיתוף עם Kulturbüro Sophien, ברלין.

העבודה נתמכה על ידי:
האיגוד האירופאי לתרבות יהודית, פריז.
הקרן למצויינות בתרבות, ישראל.
שגרירות ישראל, ברלין.
שגרירות צרפת, ברלין.
Sylvania Lighting International
וחברת TSE-AG