January 06
סטודיו יסמין גודר מרכז תרבות מנדל, יפו
January 13
סטודיו יסמין גודר מרכז תרבות מנדל, יפו
January 26
סטודיו יסמין גודר מרכז תרבות מנדל, יפו
February 01
Tanzbiennale היידלברג, גרמניה
February 02
Tanzbiennale היידלברג, גרמניה
May 22
סטודיו יסמין גודר מרכז תרבות מנדל, יפו
June 12
Tanec Praha פראג, צ׳כיה
July 28
תל אביב דאנס מרכז סוזן דלל
August 03
פסטיבל בין שמיים וארץ מתחם הפרסה, ירושלים
August 10
סטודיו יסמין גודר מרכז תרבות מנדל, יפו
August 11
סטודיו יסמין גודר מרכז תרבות מנדל, יפו
August 24 - 25
Tanz im August ברלין, גרמניה
August 25 - 26
Tanz im August ברלין, גרמניה
September 09
סטודיו רומי מועצה איזורית מנשה
November 21
סטודיו יסמין גודר מרכז תרבות מנדל, יפו