CLIMAX

היצירה CLIMAX אשר הוגדרה כ ״אירוע ייחודי, רדיקלי, פורץ גבולות, מעורר השראה ותקווה״ (ערב רב) הועלתה במקור כחלק מתערוכת ״צעדים בוני אמון״ באוצרותם של דרורית גור-אריה ואבי פלדמן במוזיאון פתח תקווה, וביולי 2015 הועלתה בבכורה מחודשת תוך התאמתה לחלל של סטודיו ורדה במתחם סוזן דלל כחלק מעונת ״בת שבע מארחת״. פיתוח היצירה לחללי תיאטרון נעשה בקו-פרודוקציה עם תיאטרון גרון, טולוז, צרפת.

מותאמת כל פעם מחדש על ידי גודר לחלל שונה, היצירה היא הזמנה אקטיבית לקהל לזוז תוך כדי שהוא לוקח חלק באירוע אינטימי, מרגש ומאתגר כאחד. תוך שילוב של חומרים תנועתיים מלאי עוצמה מ־15 שנות מחקר אומנותי של גודר, היצירה שאורכה כ־3 שעות בונה כוריאוגרפיה של מופיעים, קהל וחלל. ששת הרקדנים אשר נמצאים בקרבה בלתי אמצעית מרשים לעצמם ולמתבוננים להכלא ולהשתחרר מההתחברויות השונות שנוצרות. ההיווצרות הכמעט טקסית של מבנים מעגליים בכוריאוגרפיה הופכים את הצופים לעדים בנוסף להיותם שותפים לחוויה.

על ידי פירוקם ושילובם מחדש של סיטואציות מתוך הלקסיקון התנועתי, רגשי, קהילתי, חללי וקונספטואלי של גודר,הרקדנים בוחנים מחדש את המצב האנושי תוך כדי שכל אילו מתעצמים בתוך המציאות הקונקרטית שמתהווה. המהות של המחול והמופע מעובד דרך הדיוק והרגישות של הרקדנים תוך כדי שהם מאתגרים את המבט של הקהל ביחס לחלל ולזמן. מתוך בחינה מחודשת של אומנות המופע והרלוונטיות שלה בתקופה מבלבלת זו, היצירה CLIMAX משתמשת בחזרתיות, יוניסון ומטלות קבוצתיות לבחון בצורה ביקורתית תפיסות של זהות לאומית והגדרה עצמית.

ביולי 2015, כחלק מהבכורה המשותפת, הצטרפו לצוות היצירה ערן זקס – המעצב את חלל הסאונד ועומר שיזף המעצב את התאורה. זקס יצר מיצב סאונד פרוש בחלל מחומרים שנאספו והצטברו בשלבים שונים של תהליך העבודה, ובכלל זה חומרים שמופקים מתיעוד בזמן אמת של המופיעים ושל הקהל. המיצב, שמושמע ממערך לא אחיד של טכנולוגיות השמעה מגוונות, נוצר ונפרש בהדרגה במהלך העבודה ומלווה אותה כקול שזור אך בה-בעת עצמאי. עומר שיזף עיצב את התאורה למופע על ידי שימוש באור הטבעי שמגיע מחלונות הסטודיו. שיזף משחק עם ההשפעה של האור על החלל שמשתנה מאחר הצהריים ועד הלילה, כאשר בעזרת נגיעות עדינות של תאורה הוא מערער את תפיסת הזמן והפוקוס ליצירות אימפקט ויזואלי עוצמתי.

היצירה CLIMAX הוזמנה במקור עלידי מוזיאון פתח תקוה לאמנות לתערוכה ״צעדים בוני אמון״ 

באוצרות דרורית גור אריה ואבי פלדמן

פיתוח היצירה לחללי תיאטרון נעשה בקופרודוקציה עם תיאטרון גרוןטולוזצרפת.