Ghost Exercise

יצירה עם הרקדניות היוצרות מוניקה ג׳ילט ועמית הדרי, שאותה הן גם יזמו, בשיתוף פעולה עם תיאטרון פרייבורג (גרמניה), אשר הזמין את היצירה ושבו גם התקיים רזידנסי לקראת מופעי הבכורה. הרעיון של רוח-הרפאים נבחר ככלי-עבודה לבדיקת נקודת המוצא לפרויקט: שאלת הקיום/אי-הקיום בהקשר של מופע, ומציאת החיבור לחיים האישיים של המופיעות. בשיתוף פעולה עם האמנית הפלסטית אלונה רודה, מעצבת התלבושות פרנסיסקה יעקובסן, המוסיקאי עמנואל ויצטום והתאורן אנדראס הארדר, נוצר עולם בימתי מתעתע ומהפנט אשר משתמש בתנועה, קול, וויזואליה בכדי לבחון את שאלת המוצא.

בסיכום שנת 2014 בחרו בעכבר  העיר את Ghost Exercise כאחד ממופעי המחול הטובים של השנה. המופע הוצג בבכורה ישראלית במסגרת פסטיבל HoWeDoIt אותו אצרה יסמין גודר במחסן 2 במסגרת אירועי ״ייוצר אוצר״ ביוזמן עמותת הכוריאוגרפים ובתמיכת קרן התרבות ע״ש ביסטריצקי.

בנימוקי השופטים הם כותבים: ״החקירה התנועתית של גודר מעלה לדיון מושגים תרבותיים, פילוסופיים ונפשיים ומתווכת אותם לקהל באמצעות הגוף הפועל. גודר מחלצת את הגוף הנשי מאחיזתן האסתטית של הדת וההצהרה האופנתית כאחד, והאפקטיביות הרגשית שיוצר דימוי הנשים ללא הפנים מקשרת בין הקונספט למציאות״ (דנה שלו)