i feel funny today

i feel funny today הנה יצירה הממוקמת בחדר ומתמקדת בקשר בין גבר ואישה ועוד שתי דמויות דמיוניות. משחקים קומיים אפלים ממסכים חוסר קומונקציה, תוך כדי כך שהזוג מנסה להאחז ב ״רגע מושלם״. האינטראקציה בין הזוג עם שתי הדמויות מדגישה וחופשת מצבים נפשיים קיצונים, בהם הגבול בין מציאות למשחק מיטשטשים.
העבודה הוצגה לראשונה במסגרת הרמת מסך (2000) בתמיכה קרן רבינוביץ׳.

ההופעה זיכתה את יסמין גודר בפרס בסי היוקרתי מטעם עיריית ניו־יורק לכוריאוגרף מצטיין בשנת 2002.