S.O.S.- Songs Of Sequence

מ־2019 יסמין גודר חוקרת בעבודותיה את מושג האמפתיה. שותפיה למחקר ולהתנסות הם רקדני הלהקה, יוצרים־שותפים והקהל, ובעזרתם היא פיתחה במשך השנים שפת תנועה מורכבת של דימויים פיזיים, פעולות וטקסים. הפרקטיקות התנועתיות, אם אישיות ואם קבוצתיות, מייצרות מרחב המאפשר תלות הדדית, התמסרות, וחוויה רב־שכבתית של היות ביחד.

S.O.S. – Songs of Sequence הוא הפרק הרביעי במחקרה המתמשך של גודר, והוא מנקז אליו זרמי ידע שנצברו עד כה. קיומו של המופע בתוך המוזיאון, עם אנסמבל של 11 רקדנים ורקדניות, מול ועם קהל צופים, ממקד את המבט בממד הפורמליסטי של התנועות, ולמעשה מאיר את האופן שבו צורניות מופשטת יכולה להיטען בתכנים האנושיים העמוקים ביותר. הניסיון הרב שצברו גודר וחברי להקתה בעבודה עם קהל מגיע לשיאו בשהות שלהם במוזיאון, חמישה ימים ברצף, בכל פעם למשך שלוש שעות. מבקרי המוזיאון מוזמנים להצטרף – על תקן צופים, עדים או שותפים פעילים, ולהשתתף במסע משותף לקראת יצירת קהילה אד־הוק מבוססת אמפתיה. שנות המגפה הפכו את המושג הזה לרלוונטי מתמיד, והקריאה לעזרה המרומזת בכותרת מחדירה ממד של דחיפות לעבודה המתנהלת בין האינטימי למונומנטלי, בין שקט לסערה, בין התמלאות להתרוקנות. ככל שהמופע נמשך, כך ניתן לדמיין את הגלריה הריקה על הגופים הנעים בה כאורגניזם אחד, חי ונושם.

היצירה עלתה בבכורה במוזיאון תל אביב בפברואר 2023 ובתמיכת תוכנית Acziun מטעם מוזיאון סוש, שווייץ