דאגבלד ון-האט נורדן 

מינקה מיוליך
24.08.2005

הדבר היפה בריקוד מתחת הוא להימצא באמצעות המטמורפוזה. בשני הדואטים האמירה 'הייה אתה' או, אפילו מתקדם יותר: 'הפוך להיות עצמך' הפכה להיות שטות רומנטית כמעט בדרך נונשלנטית. משום שבמציאות אנחנו תמיד מישהו אחר. גם במקום האישי ביותר, במערכת זוגית, אנו מוצאים עצמנו כל הזמן שונים ומשתנים.